Hoe werkt het?

Stappenplan

Op deze website zie je een overzicht van onze middenhuur woningen die de komende jaren worden opgeleverd. Maar hoe werkt dat, zo’n woning huren? Onderstaand leggen we je stap voor stap uit hoe het proces verloopt, zodat jij weet wat je kunt verwachten.

Oriëntatie

In de komende jaren hebben we meerdere nieuwbouwprojecten in het middenhuur segment.  Timing is belangrijk, daarom hebben we de jaren van verwachte oplevering erbij opgenomen.

Zit er nu niets voor je bij? Vergeet dan niet een zoekprofiel aan te maken, zodat we je kunnen informeren zodra er een nieuw project bij komt. Door het invullen van een zoekprofiel nemen we je mee in mailings over het toekomstig of huidig aanbod dat bij je woonwensen zou kunnen passen.

Zoekprofiel aanmaken

Voorselectie maken

Stel nu dat je één of meer nieuwbouwprojecten ziet waar je jezelf ziet wonen, dan kun je je interesse ook kenbaar maken door je bij het specifieke project in te schrijven. Hierdoor krijg je berichten als er nieuws over dát project is, bijvoorbeeld als de verhuur start. In sommige gevallen stellen wij alvast een paar algemene vragen om te kunnen bepalen of je voor dit project in aanmerking komt.

Woning kiezen

Op enig moment start de verhuur van een project. Als jij je voor dat project hebt ingeschreven, dan ontvang je een mailbericht over de start verhuur. Jij kunt er dan snel bij zijn om je favoriete woningtype(s) door te geven en de benodigde documenten aan te leveren. In deze fase gaat onze verhurende partij de ingeschreven personen matchen met het aanbod. Hier gaan we ook wat meer gegevens aan je vragen om te bepalen of je aan de regels van de toewijzing voldoet. Denk daarbij o.a. aan financiële gegevens, maar ook aan een legitimatiebewijs van jezelf en eventuele partner en documenten om vast te stellen of je onder een eventuele voorrangsregeling valt.

Woning toewijzen

Tevens wordt gekeken of een huurkandidaat voorrang heeft bij de toewijzing. De makelaar of verhuurkantoor wijst de woningen toe en je ontvangt bericht of en zo ja, welke woning je toegewezen hebt gekregen. Zeker bij middenhuur woningen kan het zijn dat je nu werk moet gaan maken van je huisvestingsvergunning. In sommige gevallen kunnen wij uitsluitend een huurovereenkomst aangaan met huurkandidaten die een huisvestingsvergunning gekregen hebben. Of dit voor het project van jouw keuze van toepassing is zie je bij het betreffende project.

Huurovereenkomst tekenen

Als je een woning toegewezen hebt gekregen én je (indien van toepassing) een huisvestingsvergunning gekregen hebt, dan kun je overgaan tot het ondertekenen van een huurovereenkomst. Tot op dit moment ben je nog steeds aan niets gebonden. Als je blij bent met de woning en tot huur wil overgaan, dan krijg je digitaal een huurovereenkomst aangeboden. Wij werken met het standaard ROZ model, dat de rechten van zowel huurder als verhuurder geheel volgens de wettelijke voorschriften vaststelt. Je krijgt ruim de tijd (circa 7 dagen) om de huurovereenkomst door te nemen en te ondertekenen. Op het moment dat je de huurovereenkomst digitaal ondertekent, komt er een officiële overeenkomst tot stand. Vanaf dat moment zijn zowel huurder als verhuurder gebonden.

Voorpret

Nu begint het regelen van inrichting, nutsvoorzieningen en plannen van de verhuizing. Via de makelaar of het verhuurkantoor word je op de hoogte gehouden van de verwachte opleverdatum. Die is niet in beton gegoten, omdat er altijd iets mis kan gaan in het bouwproces, bijvoorbeeld door extreem weer of door een tekort aan (bouw)materialen. Houd er dus rekening mee dat de verwachte oplevering altijd iets eerder of later kan zijn. Ongeveer 3 weken voor de sleuteloverdracht ontvang je definitief bericht wanneer de oplevering plaatsvindt.

Oplevering

En dan komt de grote dag: je krijgt de sleutel van je nieuwe woning. Je wordt uitgenodigd bij het gebouw en loopt met een medewerker van het vastgoedmanagementkantoor (zie volgende onderdeel) door je nieuwe woning. De werking van de belangrijkste apparaten wordt op hoofdlijnen uitgelegd en er wordt samen vastgesteld of de woning in orde is. Zo niet, dan wordt dat genoteerd op een opleveringsformulier en krijgt de aannemer opdracht om het euvel te herstellen.

Wonen

Het uiteindelijke doel is om een fijne woning te hebben waar het goed thuiskomen is. Na de oplevering gaan we de beheerfase in. Hier krijg je te maken met een vastgoedmanager, de contactpersoon voor het dagelijks beheer. Het verhuurkantoor dat de woning aan je heeft verhuurd kan ook de vastgoedmanager zijn, maar dat hoeft niet. Een vastgoedmanager onderhoudt de contacten met de huurders als het gaat om administratie, technisch onderhoud en is contactpersoon voor al je vragen over jouw woning en de woonomgeving.

Altijd als eerste nieuw aanbod

Maak een zoekprofiel aan om nu en in de toekomst op de hoogte te worden gehouden voor ons middenhuur woningaanbod.