Middenhuur uitgelegd

Middenhuur is een term die gebruikt wordt voor huurwoningen in het middeldure huursegment. Het is voor de groep mensen die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar die geen vrije sectorwoning of een koopwoning kunnen betalen. Toen de woningtekorten in Nederland toenamen, is bij verschillende gemeenten de behoefte ontstaan om een speciale huurcategorie “middenhuur” te definiëren.

Middenhuur als brug tussen sociale huur en vrije sector

Door schaarste op de woningmarkt zijn zowel de koop- als de huurprijzen flink gestegen; het gat tussen sociale huurwoningen (momenteel tot € 763,47) en vrije sector huurwoningen wordt daarmee steeds groter. De doorstroming van een sociale woning naar een vrije sector woning wordt voor veel mensen onmogelijk, omdat de huurprijs in de vrije sector meteen flink hoger ligt.

 

Dit betekent dat er geen doorstroming plaatsvindt van de sociale huursector naar vrije sector huur. Veel sociale huurwoningen worden daardoor bezet door mensen die eigenlijk een té hoog inkomen hebben voor sociale huur. Starters, of andere mensen die een sociale huurwoning wél nodig hebben, kijken tegen ellenlange wachtlijsten aan. De huurwoningmarkt zit daarmee op slot. Veel gemeenten vinden dit een ongewenste situatie.

Wij delen die mening en hebben daarom onder andere met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de bouw en langjarige verhuur van middenhuur woningen. Als investment manager voor meerdere pensioenfondsen willen wij een bijdrage leveren aan betaalbaar wonen. Wij zijn geen partij die zich richt op “snel geld”. Hierdoor kunnen we aan gemeenten toezeggen dat we woningen voor een lange periode blijven verhuren. En jíj kunt rekenen op een solide en betrouwbare verhuurder.

 

Tot waar ‘middenhuur’ precies doorloopt is niet exact te bepalen, maar middenhuur start in ieder geval waar sociale huur eindigt (momenteel € 765). Op basis van verantwoorde woonlasten wordt vaak een bovengrens ergens rond de EUR 1.200 per maand aangehouden.
Om het tekort aan woningen in dat middensegment te verkleinen, zijn er onder andere in Amsterdam beleidsregels voor de zogenaamde ‘middenhuur’, waarbij ernaar gestreefd wordt om woningen te huur aan te bieden tussen grofweg € 765 en € 1.200 per maand. Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over de huur bij aanvang, maar er zijn ook spelregels over maximaal toegestane huurverhogingen. Op deze manier komt er een middenlaag die nu én in de toekomst voor veel mensen betaalbaar is.

Hoe zorgen wij ervoor dat de middenhuur woningen bij de juiste mensen terecht komen?

Wij hanteren strikte regels met betrekking tot minimale inkomens. Op deze manier voorkomen we dat je, als het even tegenzit, de huur niet meer kunt betalen. Ook zijn we ons ervan bewust dat een goede woning weliswaar heel fijn is, maar dat je naast wonen ook nog moet kunnen leven. Door het hanteren van een minimale inkomenseis proberen we eventuele toekomstige financiële problemen te voorkomen zodat je je kunt richten op andere belangrijke zaken in het leven.

 

We trekken ook een lijn bij een maximaal inkomen. Hiermee willen we voorkomen dat woningzoekenden, die keuze uit een ruimer aanbod hebben in de vrije sector, een middenhuurwoning bezetten die eigenlijk bedoeld is voor iemand met een middeninkomen.

 

Naast de inkomensvereisten hanteren we in sommige gevallen bepaalde voorrangsregels bij de toewijzing. Zo gelden er bij sommige projecten voorrangsregelingen voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten, voor starters op de woningmarkt of voor mensen met bepaalde zogenaamde ‘sleutelberoepen’ (denk aan leraren of verpleegkundigen). Bij het project van je keuze kun je zien of dergelijke regels van toepassing zijn.